2021
2022
POZNAŃ - GOŁUCHÓW Edycja

Przejazd do Gołuchowa. Zwiedzanie Zespołu Pałacowego i Parku Angielskiego, spacer przez park do zagrody Żubrów oraz pobyt rekreacyjny nad Zalewem.