2019
2020
ŚMIEŁÓW – GOŁUCHÓW Edycja
Przejazd do Śmiełowa. Zwiedzanie Muzeum Adama Mickiewicza. Przejazd do Gołuchowa – zwiedzanie Zespołu Pałacowego i Parku Angielskiego oraz spacer przez park do zagrody Żubrów.