2021
2022
KÓRNIK - ROGALIN Edycja
Zwiedzanie Zamku w Kórniku, rejs stateczkiem po Jeziorze Kórnickim, przejazd do Rogalina. Spacer po parku do dębów.