2021
2022
MALBORK – FROMBORK Edycja

I dzień – przejazd do Fromborka, zwiedzanie Planetarium, Wieży i Katedry we Fromborku; obiadokolacja, zapoznanie się z terenem, nocleg. II dzień – śniadanie; przejazd do Malborka, zwiedzanie Zamku Krzyżackiego, obiad, powrót do Poznania.