2020
2021
KRAKÓW, WIELICZKA I OKOLICE Edycja

I dzień – 6.00 zbiórka i wyjazd z Poznania, przejazd na trasie Poznań – Ojców. Zwiedzanie ruin gotyckiego zamku, Groty Łokietka; przejazd na trasie Ojców – Kraków, zakwaterowanie, obiadokolacja,   nocleg.  II dzień  –  8.00  śniadanie,   po  śniadaniu  o  godz.  10.00  spotkanie z   przewodnikiem  –  zwiedzanie  Krakowa.  W  programie  Kościół  Mariacki,  Sukiennice,  Wawel.

Po zwiedzaniu obiadokolacja, nocleg III dzień – 8.00 śniadanie, przejazd do Wieliczki- zwiedzanie Kopali Soli, obiad, po posiłku wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki około 21:30.