2021
2022
JURA KRAKOWSKO - CZĘSTOCHOWSKA Edycja

I dzień – przejazd do Częstochowy, zwiedzanie Jasnej Góry, przejazd do Olsztyna, zwiedzanie ruin zamku na Szlaku Orlich Gniazd, zakwaterowanie grupy, obiadokolacja, nocleg. II dzień – śniadanie, zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego (Pieskowa Skała, Maczuga Herkulesa, Jaskinia Łokietka), przejazd na miejsce noclegu, obiadokolacja, nocleg III dzień – śniadanie, wyjazd do Ogrodzieńca, zwiedzanie ruin zamku warownego, piesza wycieczka do rezerwatu przyrody w Zborowie, obiad, wyjazd w drogę powrotną.