2020
2021
SZLAKIEM RENESANSU - CZARNOLAS, PUŁAWY, KOZŁÓWKA, NAŁĘCZÓW, KAZIMIERZ Edycja

I dzień – przejazd do Czarnolasu, zwiedzanie Muzeum Jana Kochanowskiego (muzeum, park, kaplica, pomnik), przejazd do Puław, zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego Rodziny Czartoryskich (Pałac z zewnątrz, domek gotycki, świątynia Sybilli, Pałac Marynki, przejazd na miejsce noclegu, obiadokolacja, nocleg. II dzień – śniadanie, przejazd do Kozłówki (siedziba Rodziny Zamoyskich), zwiedzanie obiektów (pałac, wozownia, muzeum socrealizmu, wystawy czasowej, spacer parkiem), przejazd do Nałęczowa, zwiedzanie Pałacu Małachowskich – z zewnątrz, spacer po parku zdrojowym, zwiedzanie pijalni, Stare Łazienki, Chata Żeromskiego – Wąwolnica – miejsce pielgrzymek, przejazd na miejsce noclegu, obiadokolacja, czas wolny i nocleg. III dzień – śniadanie, przejazd do Kazimierza, zwiedzanie miasta (stare miasto część żydowska, G. Trzech Krzyży, ruiny zamku, baszta, obiad na trasie powrotnej, zakończenie imprezy ok. godz. 22.00.