2021
2022
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE Edycja

I dzień – zbiórka i wyjazd z Poznania, przejazd do Kielc, spotkanie z przewodnikiem – zwiedzanie miasta. W programie Pałac Biskupów Krakowskich, Katedra, Muzeum Narodowe, po zwiedzaniu zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. II dzień – śniadanie, wyjazd na zwiedzanie. W programie Św. Krzyż – Zespół Opactwa Benedyktyńskiego, Św. Katarzyna – Klasztor z XVIII w., Oblęgorek – Muzeum H. Sienkiewicza. Powrót na miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. III dzień – śniadanie, wyjazd do Chęcin, zwiedzanie ruin zamku oraz Jaskini „Raj”. Ok. 13.00 obiad, po obiedzie wyjazd w drogę powrotną. Uwaga! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Ze względu na rezerwacje wstępów do jaskini.